11-12/5/2019

JEDNA VÝZVA, SPOUSTA ZÁŽITKŮ

Ty a tvůj tým, 1 víkend, 360 km dlouhý štafetový běh podél Vltavy ze Šumavy až do Prahy.


Úvodní stránka » Aktuality » Poběžíme za silničního provozu

Poběžíme za silničního provozu

16. 04. 2014

Dodržování pravidel silničního provozuje je jedno z nejdůležitějších pravidel Vltava Run. Ne že by ostatní byla nedůležitá, ale tady jde o tvoje zdraví, proto pečlivě čti.

Podle platného Zákona číslo 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích:

Účastník provozu na pozemních komunikacích je každý, kdo se přímým způsobem účastní provozu na pozemních komunikacích.

CHODEC/BĚŽEC
- musí užívat především chodníku nebo stezky pro chodce,
- kde není chodník, chodí se po levé krajnici,
- chodci smějí jít po krajnici nebo při okraji vozovky nejvýše dva vedle sebe,
- při snížené viditelnosti, zvýšeném provozu na komunikaci nebo nebezpečných úsecích smějí jít chodci pouze za sebou,
- je-li zřízena stezka pro chodce a cyklisty označená dopravní značkou „Stezka pro chodce a cyklisty“, nesmí chodec ohrozit cyklistu jedoucího po stezce,
- je-li blíže než 50 m křižovatka s řízeným provozem, přechod pro chodce, místo pro přecházení vozovky, nadchod nebo podchod vyznačený dopravní značkou, musí chodec přecházet jen na těchto místech,
- na přechodu pro chodce se chodí vpravo,
- mimo přechod pro chodce je dovoleno přecházet vozovku jen kolmo k její ose,
- před vstupem na vozovku se chodec musí přesvědčit, zdali může vozovku přejít, aniž by ohrozil sebe i ostatní účastníky provozu,
- chodec smí přecházet vozovku, jen pokud s ohledem na vzdálenost a rychlost jízdy přijíždějících vozidel nedonutí řidiče k náhlé změně směru nebo rychlosti jízdy,
- pokud vstoupí chodec na přechod pro chodce nebo na vozovku, nesmí se tam bezdůvodně zastavovat nebo zdržovat,
- chodec nesmí vstupovat na přechod pro chodce nebo na vozovku, přijíždějí-li vozidla s právem přednostní jízdy, nachází-li se na přechodu nebo na vozovce, musí neprodleně uvolnit prostor pro projetí vozidel,
- chodec nesmí vstupovat na přechod pro chodce nebo na vozovku bezprostředně před blížícím se vozidlem,
- chodec nesmí překonávat zábradlí nebo jiné zábrany na vozovce,
- u železničního přejezdu si musí chodec počínat zvlášť opatrně, musí se přesvědčit, zda může přejezd bezpečně přejít,

A my za Vltava Run dodáváme ještě jednu podmínku a to reflexní triko, vestu, případně kšandy ve dne, doplněné o čelovku, blikající světlo na paži v noci.

VR

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu vyjadřuješ souhlas s jejich použitím. Další informace.