12-13/5/2018

JEDNA VÝZVA, SPOUSTA ZÁŽITKŮ

Ty a tvůj tým, 1 víkend, 360 km dlouhý štafetový běh podél Vltavy ze Šumavy až do Prahy.

Přihlášených týmů
3
0
0

Kapacita naplněna

Důvody penalizace nebo diskvalifikace ze závodu:

 • pokud běžci neběží v předem daném, pravidly určeném pořadí členů v týmu (60 minut penalizace)
 • pokud běžec nedodrží určenou trať závodu (penalizace dle posouzení organizátora)
 • pokud si běžec zkrátí určenou trať závodu (diskvalifikace)
 • pokud nejsou běžci viditelně označeni a nepoužívají předepsané bezpečnostní prvky v určeném čase (60 minut penalizace)
 • pokud běžci běží bez funkčního mobilního telefonu (60 minut)
 • pokud běžec ztratí štafetový kolík (120 minut penalizace)
 • pokud předání štafetového kolíku proběhne mimo organizátorem určený prostor (120 minut penalizace)
 • pokud nejsou viditelně označena doprovodná auta (30 minut penalizace)
 • pokud je více týmových aut na předávce, než je povoleno, pokud se týmová auta zdržují na předávce déle než je povoleno (30 minut penalizace)
 • pokud se člen/členové týmu v čase a místě závodu nedrží pokynů pořadatele (120 minut penalizace)
 • znečišťování a odhazování odpadků na jiných než k tomu určených místech (30 minut penalizace)
 • špatné/bezohledné parkování na předávce (30 minut penalizace)
 • pokud budou porušena jiná pravidla závodu (dle posouzení závažnosti porušení organizátorem)
 • pokud tým neproběhne aktivní předávkou nebo nedoběhne do cíle závodu ve stanoveném čase (diskvalifikace)

Porušení pravidel mohou nahlásit i účastníci závodu, toto porušení je však nutno doložit prokazatelným způsobem (foto, video, …) neprodleně po jeho zjištění. 

Posouzení závažnosti všech podnětů náleží organizátorovi závodu.

Při diskvalifikaci ze závodu nemá tým nárok na vrácení startovného.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu vyjadřuješ souhlas s jejich použitím. Další informace.